ballbet贝博沃尔夫斯堡

ballbet贝博沃尔夫斯堡: 作息时间表(五月一日至九月三十日执行)

作息时间表(二)

(五月一日至九月三十日执行)

 

起  床        6:30

早  操        6:50 ……………………………………  7:20

早  饭        7:20

预  备        8:20

第一节        8:30  …………………………………   9:15

第二节        9:25  …………………………………  10:10

第三节       10:20  …………………………………  11:05

第四节       11:15 …………………………………… 12:00

午  饭       12:00

预  备       13:50

第五节       14:10  …………………………………  14:55

第六节       15:05  …………………………………  15:50

课外活动     15:50  …………………………………  17:00

晚  饭       17:30

预  备       19:00

第一节晚自习 19:10  …………………………………  20:00

第二节晚自习 20:10  …………………………………  21:00

熄  灯       22:00

 

 

机 关 工 作 时 间

 

上  午:      8:30  …………………………………… 12:00

下  午:      14:00  ……………………………………17:00 


【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭
ballbet贝博沃尔夫斯堡(中国)有限公司